شرایط و ظوابط استفاده

  1. به دلایل بهداشتی محصولات فروخته شده پس گرفته نمیشود.